آرتی گراف

فروشگاه جامع فایل های آموزشی در تمامی زمینه ها به ویژه فایل های علمی و دانشجویی

اطلاعیه فروشگاه

چنانچه در مورد فایل ها سوالی داشتید لطفا از طریق بخش پشتیبانی در بالای سایت سوال خود را مطرح بفرمایید، جواب ها به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

مقاله بررسی فقهی وحقوقی اتانازی

تعداد صفحات: 103 صفحه


فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول تاریخچه وتعاریف

1-1 تاریخچه وماهیت اتانازی

2-1 تعریف اتانازی

3-1 انواع اتانازی وتعاریف آنها

فصل دوم بررسی اتانازی ازمنظرانواع حقوق

1- 2 اتانازی وبررسی آن ازمنظرحقوق جزاوحقوق مدنی

2-2 علل لزوم بررسی اتانازی

3-2 بررسی اتانازی ازمنظرحقوقی

3-2-1 عنصرقانونی درجرم بودن اتانازی

3-2-2 عنصرمادی دروقوع اتانازی

3-2-3عنصرروانی یارکن معنوی اتانازی

3-2-4 نتیجه ازحیث حقوق جزا

فصل سوم نظریات مختلف درمورداتانازی

1-3 دیدگاه های مختلف درمورد اتانازی

1-3-1 نظریه موافقان اتانازی ودلایل آنها

1-3- 2نظریه مخالفان اتانازی ودلایل آنها

1-3-3نظریه اخلاق هنجاری

فصل چهارم اتانازی درادیان ومکاتب مختلف

1-4 اتانازی ازدیدگاه فلسفه اخلاق

2-4 اتانازی درادیان ومکاتب مختلف

2-4-1 اتانازی درباورهای دینی

2 -4-2 اتانازی درمکاتب فکری

فصل پنجم

1-5 دیدگاه جیمزراشلزوپیترسینگرراجع به اتانازی

2-5 آینده اتانازی وخودکشی به کمک پزشک

3-5 اتانازی دراروپا

4- 5کشورهای پذیرنده مرگ ازروی شفقت

فصل ششم اتانازی درشرع وقانون

1- 6 بررسی مرگ ازروی ترحم(اتانازی )ازدیدگاه شرع وقانون

1-6-1 نهی شارع ازمرگ خودخواسته

1-6-2 نهی مرگ ازروی ترحم درادیان مختلف

2-6 ارتباط اتانازی باماده 268قانون مجازات

فصل هفتم اتانازی درفقه

1-7 جایگاه قتل ترحمی درفقه

1-7-1 حکم قتل ترحمی

1-7-2 حکم تکلیفی قتل ترحمی

1-7-3 حکم وضعی قتل ترحمی

1-7-4 نظرفقهای معاصردرقتل ترحمی

فصل هشتم مبانی ودیدگاه های مربوط به اتانازی

1-8 مرگ مغزی (اتانازی غیرفعال غیرداوطلبانه )وآثارفقهی وحقوقی آن

2-8مبانی ودیدگاه های مربوط به قتل ازروی ترحم

2-8-1 مبانی درحقوق عرفی

2-8-2 دیدگاه اخلاق

2-8-3 دیدگاه اسلام

2-8-4 دیدگاه فقه

فصل نهم خودکشی وبررسی آن از منظر فقه جزایی

1-9 خودکشی وتعریف آن

1-9-1 تفاوت خودکشی باقتل عمد وآدم کشی

1-9-2 جرم انگاری خودکشی ،شروع به جرم ومعاونت درآن

2-9بررسی خودکشی ازدیدگاه فقه جزایی

2-9-1خودکشی ازدیدگاه فقه جزایی

2-9-2خودکشی ازدیدگاه قرآن کریم (کتاب

2-9-3.خودکشی ازدیدگاه احادیث،اخباروروایات (سنت

2-9-4 خودکشی از دیدگاه فقها (اجماع

فصل دهم ضمانت اجرا وبررسی خودکشی از دیدگاه حقوق کیفری

1-10 ضمانت اجرای ممنوعیت خودکشی درنظام حقوق اسلام

1-10-1 جنابت برخود به صورت عمد

1-10-2 جنایت برخود به صورت غیرعمد

2-10 بررسی خودکشی ازدیدگاه حقوق کیفری

2-10-1 خودکشی ازدیدگاه تاریخ حقوق کیفری

2-10-2 خودکشی ازدیدگاه حقوق جزای تطبیقی

3-10 اکراه برخودکشی

4-10 خودکشی درحقوق کیفری ایران

نتیجه گیری

منابع ومآخذ


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
maghale_211747_1756.zip132.7k